Категории курсове:


Информатика част I - Основи на компютрите и информационните системи


Teacher: Доц. д-р инж. Георги Цанев
Този курс изисква регистрационен ключ
Целта на настоящата учебна дисциплина е да се придобият представи, знания и умения по основи на персоналните компютри, операционните системи, файловата структура и операциите с файлове. Чрез лекционните занятия и предвидените упражнения по тази учебна дисциплина, студентите ще придобият представи, знания и умения по основи на персоналните компютри, компютърните архитектури, операционните системи, файловата структура и операциите с файлове.

Информатика част II - Приложение на компютрите за офис автоматизация


Teacher: Доц. д-р инж. Георги Цанев
Този курс изисква регистрационен ключ
Целта на учебната дисциплина Информатика част II е да се получат познания по приложението на компютрите за офис автоматизация в различни области на обществения живот и управленската практика. Чрез включеното в програмата учебно съдържание се цели също така обучаемите да развият практически умения по използване на компютрите в различни области на обществения живот и административната практика, ползване на приложни програми за разнообразни задачи по обработка на текстове и електронни таблици. В подходящ обем се разглеждат и въпроси свързани с компютърните мрежи и по-специално услугите предлагани от тях.

Компютърни Симулации


Teacher: подп. доц. д-р Владко Сидеров
Този курс изисква регистрационен ключ
Курсът е предназначен за подпомагане подготовката на студентите при изучаване на дисциплината Компютърни симулации.

060з, 150з, 160з-БЕ


Teacher: Stanislav Johnov
Този курс изисква регистрационен ключ

 

696-БЕ- II


Εκπαιδευτής: Stanislav Johnov
Εκπαιδευτής: Radoslava Koseva
Този курс изисква регистрационен ключ
Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.

597-БЕ- I


Teacher: Stanislav Johnov
Този курс изисква регистрационен ключ

 

GR


Teacher: Stanislav Johnov
Teacher: iskra nikolona
Този курс изисква регистрационен ключ
Това е курс за специализантите от офицерския курс по гръцки език 2006.