English language – Level II Английски език - II ниво
(En-Level II)

 This course requires an enrolment key

Teacher преподавател: Desislava Ivanova
Teacher преподавател: Petya Valcheva
Teacher преподавател: Teodora Ivanova


  The English Language Course – Level II – Distance form (24 weeks) is aimed at training military personnel and civilians in the Bulgarian Armed Forces and the Ministry of Defense.

  The course has the following practical objectives: communication in family and professional surroundings, adapting to other foreign socio-cultural environment, courtesies, expressing opinions and evaluation corresponding to the social and military hierarchy.

  The main type of training is exercise and self-study. The teaching aids include Web-server with respective software accessible through Internet. audio and video equipment, language laboratory and other supplementary materials. The seminars are regularly renovated in accordance with up-to-date methods of foreign language teaching.   Курсът „Английски език – IІ ниво”, дистанционна форма на обучение с продължителност 24 седмици е насочен към обучение на кадровия и граждански състав на Въоръжените сили на РБ и Министерството на отбраната.

   Курсът има следните практически цели: общуване в семейна и професионална среда, адаптиране към други социо-културни реалии извън родината, изказване на мнения и оценки, съответстващи на социалния и военно-йерархически статус.

   Основната форма на обучение е упражнението и самостоятелната работа. Учебните пособия включват – Web сървър с инсталирана софтуерна система за управление на обучението и учебното съдържание, достъпен от глобалната (WWW) Internet мрежа. Компютърно и комуникационно оборудване осигуряващо работата на обучаемите, Web базирани учебни материали и тестове, езикова лаборатория и други допълнителни ресурси.