Компютърни Симулации
(КС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Teacher: подп. доц. д-р Владко Сидеров


Курсът е предназначен за подпомагане подготовката на студентите при изучаване на дисциплината Компютърни симулации.