Информатика част I - Основи на компютрите и информационните системи
(INF)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Teacher: Доц. д-р инж. Георги Цанев


Целта на настоящата учебна дисциплина е да се придобият представи, знания и умения по основи на персоналните компютри, операционните системи, файловата структура и операциите с файлове. Чрез лекционните занятия и предвидените упражнения по тази учебна дисциплина, студентите ще придобият представи, знания и умения по основи на персоналните компютри, компютърните архитектури, операционните системи, файловата структура и операциите с файлове.