Информатика част II - Приложение на компютрите за офис автоматизация
(IST)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Teacher: Доц. д-р инж. Георги Цанев


Целта на учебната дисциплина Информатика част II е да се получат познания по приложението на компютрите за офис автоматизация в различни области на обществения живот и управленската практика. Чрез включеното в програмата учебно съдържание се цели също така обучаемите да развият практически умения по използване на компютрите в различни области на обществения живот и административната практика, ползване на приложни програми за разнообразни задачи по обработка на текстове и електронни таблици. В подходящ обем се разглеждат и въпроси свързани с компютърните мрежи и по-специално услугите предлагани от тях.