Онлайн курсовете се предлагат чрез интерактивна платформа за обучение moodle. За да ползвате тази платформа ви е необходимо следното:

1. Връзка с Интернет, за предпочитане постоянна, чрез кабелен модем или LAN. Потребителите на dial-up модеми също могат да ползват платформата, като предвидят евентуалните неудобства от по-ниската скорост и прекъсвания.

2. Интернет браузър (като този, с който разглеждате тази страница). Сайтът е тестван с повечето браузъри и не са отчетени разлики във функционалността. Софтуерните настройки трябва да позволяват приемането на идентификационни кодове (т.нар. cookies).

3. Платформата е изцяло интернет базирана и не ползва системни ресурси от вашия компютър.

4. Графичните файлове, които курсовете съдържат, са във формат jpeg и gif и са достъпни от всякакъв вид компютър и браузър.

5. За да изпълнявате някои от заданията в курсовете е нужно да знаете как се създава и редактира текстов файл.

6. За да общувате с преподавателите и колегите си от курса е нужно да знаете как се пишат съобщения и ползват форуми в Интернет. Ползването на чат е предимство, но не е задължително изискване.

Последна модификация: Wednesday, 2 November 2005, 10:01 PM