Инструкция № И – 3/08.08.2007 г. За организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение във военните училища 

 

Този ресурс трябва да бъде показван в допълнителен прозорец.
Ако не, щракнете тук: Инструкция № И – 3/08.08.2007 г.